[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

Tự sự một chút Cuối tuần hơi rảnh lại sắp rủ bạn gái đi ăn, nên mình có download 1 app android của 1 chuỗi cửa hàng có tiếng ở Hà Nội về để xem có khuyến mại gì không. Với một pentester thì khi mình dùng cái app này mình đã ngửi thấy mùi sai sai gì rồi. Khổ nỗi 1 điều là môi trường lại config hết trên máy công ty rồi, máy ở nhà mình trước có cài mà gỡ đi mất rồi....

October 26, 2020 · 5 min · minhtuanact