[Hackthebox- Writeup] Book

Mở đầu Trở lại với series Writeup Hackthebox, ngày hôm qua Hackthebox đã cho retired bài Book này, được đánh giá là Medium. Bài này được mình làm từ 24/03 nhưng đến giờ mới được public. Hãy cùng mình tìm hiểu xem bài này chơi thế nào nha. Get User Quét nmap thấy server này có trang web tại cổng 80. Thực hiện đăng ký thì vào ổn k có vấn đề gì, thực hiện đăng ký theo mail admin@book....

July 12, 2020 · 3 min · minhtuanact