Crawl truyện Conan để copy vào máy đọc sách 😫

Mình là một người thích đọc, sau một thời gian đọc những truyện voz buồn cứ phải gọi là … như Ranh Giới của rain8x, hay Ngày Hôm Qua Đã Từng của Nguyễn Mon, ..v.v. và hằng hà sa số truyện chữ khác thì mình quyết định chuyển sang đọc truyện tranh (người đời gọi như vậy chứ toàn thấy ae gọi là đọc manga). Thật tình cờ mình cũng có cái máy kindle để đọc sách (ngựa ngựa mua về để đọc sách chứ toàn đọc truyện tranh là chính), down mấy truyện Conan trên mạng (người ta gọi đó là sách lậu) copy vào Kindle ppw4 thì cảm thấy hơi mờ + bị kéo giãn hình ra trông xấu mù, đầu Conan hình tròn nó kéo thành hình cái bánh mì luôn....

December 15, 2022 · 5 min · minhtuanact