Code Exploit Server như Portswigger để khai thác web

Nếu có bạn nào đã từng làm lab với Portswigger thì chắc hẳn cũng biết Exploit Server của Portswigger hoạt động như nào. Nếu bạn nào chưa biết về Exploit Server này thì mình có thể mô tả nó 1 chút, cũng khá đơn giản thôi :D. Đầu tiên Exploit Server có 4 phần HTTPS: Sử dụng HTTPS hay không File: nó chính là URI đó Head: Phần đầu của response mà bạn muốn server trả về Body: Phần thân của response mà bạn muốn server trả về Ví dụ với setting như hình trên, khi truy cập vào URL ta sẽ được response như sau...

May 10, 2022 · 4 min · minhtuanact