Setup debug Gitlab, tưởng không khó mà cũng không khó lắm

Chuyện là gần đây Gitlab có bản Security Release mới, trong đó có một lỗi Arbitrary file read via group import feature khá là thú vị, ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản GitLab CE/EE có đầu là 14.5 trở lên nên mình cùng với anh @vigov5 đã thử setup lên research bug này xem sao :D. Bạn đọc có thể đọc thêm thông tin tại đây https://about.gitlab.com/releases/2022/01/11/security-release-gitlab-14-6-2-released/#arbitrary-file-read-via-group-import-feature Mình chưa setup debug Ruby on Rails bao giờ, nên đã mất 2 ngày trời setup....

January 18, 2022 · 6 min · minhtuanact