Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn pentest - kiến thức chung (P2)

Hỏi: Answer true or false and explain your answer: two-factor authentication protects against session hijacking? Trả lời: Về câu trả lời này, mình vẫn chưa biết nên trả lời là đúng hay sai. Có 2 trường hợp xảy ra ở đây: Trước khi bạn nhập mã xác minh gửi đến điện thoại hay ứng dụng hay đại loại là 1 mã OTP nào đó mà bên Server gửi cho bạn để xác minh đó đúng là bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn....

May 24, 2019 · 6 min · minhtuanact