Phần 5: HTML Injection

Description Hypertext Markup Language (HTML) injection đôi khi cũng hơi ảo ảo =)). Đây thực sự là một cuộc tấn công được thực hiện bởi một website cho phép người dùng inject HTML vào các trang web của mình bằng cái kiểu mà không giống người dùng bình thường nhập dữ liệu. Nói cách khác, HTML Injection được gây ra bởi việc nhận HTML. Thông thường, thông qua một số hình thức nhập, sau đó được hiện thị dưới dạng input form trên trang web....

May 29, 2019 · 5 min · minhtuanact