Win-KeX - kéo Windows và Kali hoà làm một

Overview Vào ngày 18-08-2020, Kali Linux release phiên bản 2020.3 với nhiều cải tiến như thay thế Bash truyền thống sang ZSH,… nhưng đối với mình, ấn tượng hơn cả là Win-KeX (Windows + Kali Desktop EXperience) được Kali hỗ trợ để sử dụng giao diện đồ hoạ với WSL2 trên Windows. Có thể thấy rằng việc bạn sử dụng Windows nhưng vẫn muốn hacking trên Kali Linux mà không muốn bật VMWare lên hay Dual-boot thì đây chính là giải pháp cho bạn, quá trình khởi động cũng rất nhanh nữa :D....

September 24, 2020 · 4 min · minhtuanact