VulnHub CTF - DC-2 - Cướp 5 flags và cái kết

Mở đầu Tiếp tục là mình đây, sau khi viết xong bài DC-3 Walkthrough - Cuộc phiêu lưu kỳ thú thì mình lại build lên lab nữa cho nhóm thử sức xem sao. Cụ thể là lab DC-2. Bài này có tất cả là 5 cờ, tính cả cờ cuối. Chúng ta phải tìm đủ 5 cờ đó mới hoàn thành bài lab này. Mọi người theo mình nhé. Tấn công Vẫn như các bài khác, đầu tiên mình phải dùng nmap quét tất cả các IP trong dải mạng của mình để tìm ra IP của lab....

June 17, 2019 · 4 min · minhtuanact