VulnHub CTF - symfonos: 1 - Vẫn là một vài plugin của Wordpress, cẩn thận khi sử dụng plugin bên Wordpress - SMTP - Từ LFI cho đến Remote Code Excecution

Mở đầu Lại là mình đây, vào mấy hôm rảnh rỗi lại mò vào vulhub.com để kiếm mấy bài lab để học hỏi, kiếm được bài Difficulty: Beginner nên build lên làm luôn xem nó có Beginner không :v: Đây là một bài lab khá mới của tác giả Zayotic trong series symfonos. Link bài lab nếu ai muốn khám phá: symfonos: 1 Tấn công Việc đầu tiên vẫn như thường ngày, build bài lab lên rồi quét địa chỉ ip của nó....

July 11, 2019 · 8 min · minhtuanact