VulnHub CTF - Raven 2 Walkthrough - Vẫn là chiếm quyền root, lần này là Mysql

Mở đầu Dạo này mình rất có hứng thú với mấy bài lab trên VulnHub.com. Lần này lại là một bài nữa, có thể chọc ngoáy khá nhiều vấn đề ở bài này. Bạn nào muốn build lên làm thử thì qua link này Raven: 2 Thôi thì bắt đầu vào chiến thôi. Bài này có tất cả là 4 cờ. Mình đi theo hướng tìm lần lượt 4 cờ luôn nhé....

June 20, 2019 · 5 min · minhtuanact