One-click Login với Metamask, sử dụng chữ ký điện tử có rủi ro gì?

Online users ngày càng trở nên không thích (hoặc cảm thấy khó chịu) đối với sử dụng tính năng đăng ký truyền thống sử dụng username/email và password. Họ thích sử dụng tính năng đăng nhập chỉ bằng một cú nhấp chuột thông qua Facebook, Google hoặc GitHub hơn nhiều, đỡ cần phải suy nghĩ xem đặt mật khẩu là gì, username là gì, có cần lưu lại để sau này đăng nhập lại không ....

November 24, 2021 · 5 min · minhtuanact