Cách ấn dữ liệu bí mật trong tệp hình ảnh hoặc âm thanh chỉ mất vài giây và vô cùng an toàn

Mở đầu Steganography là một nghệ thuật che giấu thông tin trong mắt người bình thường. Ở đây, mình sẽ hướng dẫn chỉ cho bạn cách sử dụng Steghide - một công cụ terminal rất đơn giản được sử dụng để làm việc đó. Mình sẽ giải thích về khái niệm để bạn hiểu về những gì đang xảy ra ở trong tập tin. Đây là một công cụ đơn giản, có thể cấu hình và chỉ mât vài giây để ẩn thông tin trong nhiều loại tệp khác nhau....

July 2, 2019 · 6 min · minhtuanact