Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

Tự sự Hồi đầu năm 2020, mình mới có order Taobao về được một em RaspberryPi 4 để phục vụ công việc của mình (thực ra hồi đó mua chơi thôi, mang về nghịch cho vui). Em Pi 4 này khá mạnh, làm được đủ thứ trò, Ram 4GB DDR4, sử dụng nguồn 15W, chạy kiến trúc ARM 64-bit (Raspberry Pi OS bản chính thức vẫn đang chạy 32-bit, nếu bạn muốn sử dụng hết sức mạnh của con Pi 4 từ 4GB trở lên thì phải cài OS nào hỗ trợ 64-bit nhé)....

May 7, 2021 · 6 min · minhtuanact