Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản trên Windows (How do I switch users in Windows)?

Windows hay các hệ điều hành như Linux, MacOS, … cho phép tồn tại nhiều tài khoản người dùng trên một máy. Các tài khoản đều có thể cho phép bạn tùy biến cài đặt tùy theo sở thích của mình và tách biệt so với các thành viên khác trong khi sử dụng chung máy tính. Bài viết này mình sẽ nêu một số cách để chuyển đổi tài khoản người dùng trên Windows, nghe có vẻ khá đơn giản đúng không :D...

May 6, 2020 · 4 min · minhtuanact