Setup XSS Hunter Express (self-hosted) để khai thác XSS

Chẳng là ai là bug bounty hunter, pentester, researcher security cũng đã từng biết đến công cụ khai thác lỗ hổng XSS XSSHunter. Công cụ này giúp cho các bạn có thể test, khai thác các lỗ hổng XSS (nhưng chủ yếu là blind XSS), hoặc dùng để PoC cho các Triager của các Platform Bug bounty verify cho nó nhanh :joy: Tuy nhiên, @IAmMandatory đã thông báo rằng XSS Hunter sắp được shutdown :cry:...

November 3, 2022 · 6 min · minhtuanact

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

Giới thiệu Dạo gần đây mình tình cờ gặp rất nhiều lỗi XSS, tuy nhiên trang đó lại có sử dụng dữ liệu người dùng input vào để export ra PDF. Vậy làm sao để có thể nâng impact lên mức cao hơn, mình cũng đã gặp nhiều case dễ dàng có, khó khăn cũng có, hi vọng bài biết này của mình sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ vấn đề khi code hoặc pentest 1 tính năng export PDF....

February 22, 2021 · 4 min · minhtuanact